Ancient Riddles Fortidens Gåter

  Rundt om i verden finnes mange spor etter spennende mennesker og sivilisasjoner.  Mye kunnskap kan vi få fra historiebøker og sagn,Vi finner spor som de har etterlatt seg,men fortellingene de har er ikke alltid tilgjengelig.  Tenk om vi kunne funnet og forstått meningen med de forskjellige funn som gjenstander,bergkunst,energier,graver, sagn og mer ? Hadde det ikke vært interessant å få komme inn i en verden skjult for oss og få tilgang til viten som ikke har vært kjent før ?

 

I ancient riddles serien tar vi for oss spennende steder og gjenstander og prøver å få denne skjulte kunnskapen ved hjelp av mennesker med spesielle evner .Vi oppsøker steder med spesielle historier,finner gjenstander som kanskje skjuler energier og prøver å finne svar på gamle gåter ved hjelp av både fagfolk og klarsynte personer. En spennende reise som også har gitt oss svar du ikke kunne drømme om…       

Bridge Between Worlds

Med Lilli Bendris i Mexico hos Maya indianerne

    Et Magisk Møte:        Mellom  Anita Rasmussen og Margit Sandemo.